24 uurs storingsdienst

24 uurs storingsdienst is bij zonwering noodzakelijk. Omdat zonwering zomaar met wind los kan raken, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Het landelijke netwerk van Team Onderhoud Zonwering beschikt over deze 24 uurs storingsdienst.

Los geraakte armen van zonnescherm

Los geraakte arm van schaararm zonnescherm. Gevaar voor winkelend publiek. Veilig stellen van zonnescherm

Storingen in motoren van zonwering

Storingen aan de zonwering besturing, kan betekenen dat de zonwering uit blijft hangen. Het landelijke team zorgt voor snelle afhandeling.